Herfst/Winterseizoen 2020-2021

Algemene Voorwaarden Tennispark Overdam - Herfst/Winterseizoen 2020-2021

DATA

Het herfst/winterseizoen loopt van 19 oktober 2020 t/m 12 maart 2021.

Op 24 t/m 26 december, 31 december en 1 januari is het tennispark gesloten. 

Van 27 t/m 30 december is het park geopend van 10.00 – 16.00 uur.

U kunt tennissen van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 22.15 uur en in het weekend van 

10.00 – 17.00 uur.

 HERFST/WINTERKAARTEN

Er zijn 4 verschillende soorten Herfst/Winterkaarten. Afhankelijk van uw keuze wordt uw pasje geactiveerd en kunt u spelen van

 1) Winterkaart Overdag: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur

2) Winterkaart Overdag + weekend: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur en zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur of donker.

3) Winterkaart Daluren: maandag t/m vrijdag van 15.45 – 18.00 uur

4) Winterkaart All-in: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 22.15 uur en zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur of donker.

Inschrijven

U schrijft in door het inschrijfformulier op de website te versturen of via inschrijving op kantoor van Tennispark Overdam. Na versturen van het formulier of inschrijven kunt u niet meer annuleren en bent u verplicht het totale bedrag van de bestelde Winterkaart te betalen. In geval van ziekte of blessure vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Betaling

De factuur van de Herfst/Winterkaart (wordt per e-mail verstuurd) dient na ontvangst van de factuur (wordt per e-mail verstuurd) binnen 14 dagen en in ieder geval vóór aanvang van het herfst/winterseizoen (zijnde 19 oktober 2020) overgemaakt te worden op IBAN NL14ABNA0502969849 ten name van Tennispark Overdam te Leidschendam, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling van de factuur wordt uw pasje geactiveerd of ligt uw pasje klaar op kantoor.

Bij de tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaning bedragen deze kosten € 25,- extra. Indien de genoemde factuur na de aanmaning niet binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. 

Overmacht

Mocht vanwege extreme (weers)omstandigheden en/of maatregelen waarop Tennispark Overdam zelf geen invloed kan uitoefenen, het park gesloten moeten worden, valt dit onder overmacht. Dit geeft geen recht op restitutie van het bedrag wat u heeft betaald voor de Herfst/Winterkaart. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om een goede oplossing voor alle partijen te zoeken.

TENNISLESSEN

De lessen starten in de week van 12 oktober 2020 (een week vóór aanvang van het Herfst/Winterseizoen) en kunnen gegeven worden tot en met het einde van het herfst/winterseizoen, zijnde 12 maart.

De jeugdlessen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 15.45 en 19.05 uur, op woensdag van 13.00 – 19.05 uur en op zaterdag van 10.00 – 14.00 uur.

Tennislessen voor volwassenen worden gegeven van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 22.15 uur en op zaterdag van 10.00 – 14.00 uur. Uitzonderingen op de lestijden worden vooraf gemeld. Lessen in de avond worden in basis gegeven om 18.55, 19.45, 20.35 en 21.25 uur. Indien u aangeeft (bijvoorbeeld) niet om 18.55 uur te kunnen, is het mogelijk dat wij u indelen om 19.45, 20.35 of 21.25 uur of andersom, kunt u niet om 21.25 uur, dan kunnen wij u indelen vanaf 18.55 uur.

Eén lesuur duurt 50 minuten.

De tennislessen worden uitsluitend gegeven door gediplomeerde leraren, verbonden aan Tennispark Overdam.

Inschrijven

U schrijft in door het Inschrijfformulier ondertekend in te leveren of per post te versturen. Via de website schrijft u door het digitale inschrijfformulier te versturen.

Tot de sluitingsdatum (27 september 2020) kunt u vrijblijvend annuleren; na deze datum is dat niet meer mogelijk, is de inschrijving bindend en bent u verplicht het volledige lesbedrag te betalen. Schrijft u ná 27 september 2020 in, is de inschrijving direct bindend.

Bij het indelen van de lessen houden we zo veel mogelijk rekening met de door u opgegeven voorkeuren. Het kan echter voorkomen door roostertechnische omstandigheden dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen of deze kunnen combineren. Dit is geen ontbindende voorwaarde, mits vooraf besproken.

Betaling

Wij verzoeken u vriendelijk de factuur voor de lessen (wordt per e-mail verstuurd) vóór aanvang van de eerste les te voldoen. Het bedrag dient anders uiterlijk vóór 31 oktober 2020 overgemaakt te worden op IBAN NL14ABNA0502969849 ten name van Tennispark Overdam te Leidschendam, onder vermelding van het factuurnummer. 

Bij de tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaning bedragen deze kosten € 25,- extra. Indien de genoemde factuur na de aanmaning niet binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Niet doorgaan van lessen

Mocht een les door (weers)omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze afgezegd en aan het einde van de lesperiode alsnog gegeven. Er worden maximaal 3 lessen ingehaald; vallen er meer dan drie lessen uit, dan wordt er voor betreffende cursisten een tennisclinic of een toernooi georganiseerd. Als een les niet doorgaat, wordt u afgebeld of ontvangt u een WhatsApp. Bent u niet gebeld of heeft u geen bericht ontvangen, is altijd het verzoek naar het park te komen.

Vakanties

Voor de vakanties houden we de adviesdata van de Rijksoverheid aan. Er is geen tennisles tijdens de Herfstvakantie (zondag 18 oktober t/m zondag 25 oktober 2020) en de Kerstvakantie (van zondag 20 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021). De lessen gaan weer verder vanaf maandag 4 januari 2021. De voorjaarsvakantie (zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021) kan gebruikt worden om lessen in te halen.

Bij afwezigheid van een leraar wordt de les altijd ingehaald. Tennispark Overdam behoudt zich het recht voor in voorkomend geval een (inhaal)les te laten verzorgen door een andere dan de vaste tennisleraar.

Bij afwezigheid van een leerling (bijv. door ziekte of blessure) vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

Afmelden voor de tennisles via e-mail naar algemeen@tennispark-overdam.nl of telefonisch via 070-3178579, keuze 1: informatie en administratie.

Overmacht

Mocht vanwege extreme (weers)omstandigheden en/of maatregelen waarop Tennispark Overdam zelf geen invloed kan uitoefenen, het park gesloten moeten worden, valt dit onder overmacht en vervalt de in deze Algemene Voorwaarden genoemde regel m.b.t. inhalen van lessen. Dit geeft geen recht op restitutie van het door u betaalde lesgeld. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om een goede oplossing te zoeken voor alle partijen.

Diversen

Het dragen van sportkleding en tennis/sportschoenen is verplicht; het dragen van gewone kleding (bijv. spijkerbroek) en schoenen op de baan is niet toegestaan.

Glaswerk is niet toegestaan op de baan.

De lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, mits vooraf gemeld aan de administratie.

De indeling geschiedt door Tennispark Overdam in samenspraak met de leraren, op basis van niveau, motivatie, leeftijd en beschikbare tijd.

Tennispark Overdam behoudt het recht voor om lesaanvragen niet te honoreren bij onvolledige groepen of bij een niet passend baan - of lerarenrooster.

Tennispark Overdam is gerechtigd een alternatieve lestijd aan te bieden en zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren.

Van deze Algemene Voorwaarden, zal u op eerste verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Tennispark Overdam via telefoonnummer 070-3178579 of per mail via algemeen@tennispark-overdam.nl 

 

Downloads:

Algemene Voorwaarden Overzicht