Algemene Voorwaarden Winter

Algemene Voorwaarden Tennispark Overdam / Winter 2018

WINTERKAARTEN
Het winterseizoen loopt van 1 oktober 2018 t/m 8 maart 2019.
Heeft u een Winterkaart, dan kunt u van maandag 1 t/m vrijdag 5 oktober vrijspelen tot 18.00 uur, onder voorbehoud van groot onderhoud. In deze week organiseren we een Dubbeltoernooi; u kunt dan ’s avonds niet vrijspelen, maar uiteraard wel meedoen aan het toernooi.

Op 24 t/m 26 december, 31 december en 1 januari is het tennispark gesloten. 
Van 27 t/m 30 december is het park geopend van 10.00 – 16.00 uur.

Er zijn 4 verschillende soorten Winterkaarten. Afhankelijk van uw keuze wordt uw pasje geactiveerd en kunt u spelen van

1) Winterkaart Overdag: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur
2) Winterkaart Overdag + weekend: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.30 uur en zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur of donker.
3) Winterkaart Daluren: maandag t/m vrijdag van 15.45 – 18.00 uur
4) Winterkaart All-in: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 22.15 uur en zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur of donker.

Inschrijven
U schrijft in door het Inschrijfformulier ondertekend in te leveren of per post te versturen. Via de website schrijft u door het digitale inschrijfformulier te versturen. Na inlevering/versturen van het formulier kunt u niet meer annuleren en bent u verplicht het totale bedrag van de bestelde Winterkaart te betalen. In geval van ziekte of blessure vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Betaling
De factuur van de Winterkaart dient na ontvangst van de factuur (wordt per e-mail verstuurd) binnen 14 dagen en in ieder geval vóór aanvang van het Winterseizoen overgemaakt te worden op IBAN NL14ABNA0502969849 ten name van Tennispark Overdam te Leidschendam, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling van de factuur wordt uw pasje geactiveerd of ligt uw pasje klaar op kantoor.

Bij de tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaning bedragen deze kosten € 25,-  extra. Indien de genoemde factuur na de aanmaning niet binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. 

TENNISLESSEN
Het winterseizoen loopt van 1 oktober 2018 t/m 8 maart 2019. In deze periode worden de lessen gegeven. De lessen starten in de week van 15 oktober 2018.

De jeugdlessen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 15.45 en 19.05 uur, op woensdag van 13.00 – 19.05 uur en op zaterdag van 10.00 – 14.00 uur.
Tennislessen voor volwassenen worden gegeven van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 22.15 uur en op zaterdag van 10.00 – 14.00 uur.
Uitzonderingen op de lestijden worden vooraf gemeld.

Eén lesuur duurt 50 minuten.

De tennislessen worden uitsluitend gegeven door gediplomeerde leraren, verbonden aan Tennispark Overdam.

Inschrijven
U schrijft in door het Inschrijfformulier ondertekend in te leveren of per post te versturen. Via de website schrijft u door het digitale inschrijfformulier te versturen.

Tot de sluitingsdatum (28 september 2018) kunt u vrijblijvend annuleren; na deze datum is dat niet meer mogelijk, is de inschrijving bindend en bent u verplicht het volledige lesbedrag te betalen. Schrijft u na 28 september 2018 in, is de inschrijving direct bindend.
Bij het indelen van de lessen houden we zo veel mogelijk rekening met de door u opgegeven voorkeuren. Het kan echter voorkomen door roostertechnische omstandigheden dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen of deze kunnen combineren. Dit is geen ontbindende voorwaarde.

Betaling
Het lesgeld dient na ontvangst van de factuur (wordt per e-mail verstuurd) vóór aanvang van de lessen, doch uiterlijk vóór 31 oktober 2018 overgemaakt te worden op IBAN NL14ABNA0502969849 ten name van Tennispark Overdam te Leidschendam, onder vermelding van het factuurnummer.

Bij de tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaning bedragen deze kosten € 25,-  extra. Indien de genoemde factuur na de aanmaning niet binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Afmelden en niet doorgaan van lessen
Mocht een les door (weers)omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze afgezegd en aan het einde van de lesperiode alsnog gegeven. Er worden maximaal 3 lessen ingehaald; vallen er meer dan drie lessen uit, dan wordt er voor betreffende cursisten een tennisclinic of een toernooi georganiseerd. Als een les niet doorgaat, wordt u afgebeld of ontvangt u een WhatsApp. Bent u niet gebeld of heeft u geen bericht ontvangen, is altijd het verzoek naar het park te komen.

Voor de vakanties houden we de adviesdata van de Rijksoverheid aan. Er is geen tennisles tijdens de Herfstvakantie (zondag 21 oktober t/m zondag 28 oktober 2018) en de Kerstvakantie (van zondag 23 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019). De lessen gaan weer verder vanaf maandag 7 januari 2019. De voorjaarsvakantie (zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart) kan gebruikt worden om lessen in te halen.

 

Bij afwezigheid van een leraar wordt de les altijd ingehaald. Tennispark Overdam behoudt zich het recht voor in voorkomend geval een (inhaal)les te laten verzorgen door een andere dan de vaste tennisleraar.

Bij afwezigheid van een leerling (bijv. door ziekte of blessure) vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

Afmelden voor de tennisles via e-mail naar algemeen@tennispark-overdam.nl. of telefonisch via 070-3178579, keuze 1 informatie en administratie.

Diversen
Het dragen van sportkleding en tennis/sportschoenen is verplicht; het dragen van gewone kleding (bijv. spijkerbroek) en schoenen is op de baan niet toegestaan.

Het meenemen van glaswerk op de baan is niet toegestaan.

De lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

De indeling geschiedt door Tennispark Overdam in samenspraak met de leraren, op basis van niveau, motivatie, leeftijd en beschikbare tijd.

Tennispark Overdam behoudt het recht voor om lesaanvragen niet te honoreren bij onvolledige groepen of bij een niet passend baan - of lerarenrooster.

Tennispark Overdam is gerechtigd een alternatieve lestijd aan te bieden en zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren.

Van deze Algemene Voorwaarden, zal u op eerste verzoek een exemplaar worden toegezonden.
Daarnaast is op uw inschrijving de Privacyverklaring van toepassing.


Voor al uw vragen kunt u terecht bij Tennispark Overdam via telefoonnummer 070-3178579 of per mail via algemeen@tennispark-overdam.nl