Algemene Voorwaarden Voorjaar/Zomer

Algemene Voorwaarden Tennispark Overdam Voorjaar/Zomer 2020

Het voorjaar/zomerseizoen loopt van 9 maart t/m 27 september.

Tennislessen Tijdens het voorjaar/zomerseizoen worden de lessen gegeven. De lessen starten in de week van 9 maart.

De jeugdlessen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 15.45 en 19.05 uur, op woensdag van 13.00 - 19.05 uur en op zaterdag van 09.00 - 14.00 uur.

Tennislessen voor volwassenen worden gegeven van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 22.15 uur en op zaterdag van 10.00 - 14.00 uur.
Lessen in de avond worden gegeven om 18.55, 19.45, 20.35 en 21.25 uur. Indien u aangeeft (bijvoorbeeld) niet om 18.55 uur te kunnen, is het mogelijk dat wij u indelen om 19.45, 20.35 of 21.25 uur of andersom.

Uitzonderingen op de lestijden worden vooraf gemeld.

Eén lesuur duurt 50 minuten.

De tennislessen worden uitsluitend gegeven door gediplomeerde leraren, verbonden aan Tennispark Overdam.

De lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

De indeling van de lessen geschiedt door Tennispark Overdam in samenspraak met de leraren, op basis van niveau, motivatie, leeftijd en beschikbare tijd.

Tennispark Overdam behoudt het recht voor om lesaanvragen niet te honoreren bij onvolledige groepen of bij een niet passend baan - of lerarenrooster.

Tennispark Overdam is gerechtigd een alternatieve lestijd aan te bieden en zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren.

InschrijvenU schrijft in door het Inschrijfformulier ondertekend in te leveren of per post te versturen. Via de website schrijft u in door het digitale inschrijfformulier te versturen.

Tot de sluitingsdatum (22 februari 2020) kunt u vrijblijvend annuleren; na deze datum is dat niet meer mogelijk, is de inschrijving bindend en bent u verplicht het volledige lesbedrag te betalen. Schrijft u na 22 februari 2020 in, is de inschrijving direct bindend.

Bij het indelen van de lessen houden we zo veel mogelijk rekening met de door u opgegeven voorkeuren. Het kan echter voorkomen door roostertechnische omstandigheden dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen of deze kunnen combineren. Dit is geen ontbindende voorwaarde.

BetalingHet lesgeld dient na ontvangst van de factuur (wordt per e-mail verstuurd) bij voorkeur vóór aanvang van de lessen, doch uiterlijk vóór 31 maart 2020 overgemaakt te worden op IBAN NL14ABNA0502969849 ten name van Tennispark Overdam te Leidschendam, onder vermelding van het factuurnummer.

Bij de tweede herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de daar opvolgende aanmaning bedragen deze kosten € 25,- extra. Indien de genoemde factuur na de aanmaning niet binnen 5 dagen is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Afmelden en niet doorgaan van lessenKan een les door weersomstandigheden niet doorgaan, wordt deze na het einde van de cursusperiode ingehaald. Hiervoor geldt de 50%-regeling, d.w.z. de eerste regenles wordt ingehaald, de tweede regenles wordt niet ingehaald. 2e Paasdag en 2e Pinksterdag worden ook na het einde van de cursusperiode ingehaald.

Als een les niet doorgaat, wordt u afgebeld of ontvangt u een WhatsApp. Bent u niet gebeld of heeft u geen bericht ontvangen, is altijd het verzoek naar het park te komen.

Voor de vakanties houden we de adviesdata van de Rijksoverheid aan. Er is geen tennisles op:
2e Paasdag: 13 april
Meivakantie: 27 april t/m 3 mei
2e Pinksterdag: 1 juni 
Zomervakantie: 19 juli t/m 30 augustus

Bij afwezigheid van een leraar wordt de les altijd ingehaald. Tennispark Overdam behoudt zich het recht voor in voorkomend geval een (inhaal)les te laten verzorgen door een andere dan de vaste tennisleraar.

Bij afwezigheid van een leerling (bijv. door ziekte of blessure) vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

Afmelden voor de tennisles via e-mail naar algemeen@tennispark-overdam.nl, of telefonisch via 070-3178579, keuze 1 informatie en administratie.

DiversenHet dragen van sportkleding en tennis/sportschoenen is verplicht; het dragen van gewone kleding (bijv. spijkerbroek) en schoenen is op de baan niet toegestaan.

Glaswerk is niet toegestaan op de banen.

Van deze Algemene Voorwaarden, zal u op eerste verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Tennispark Overdam via telefoonnummer 070-3178579 of per mail via algemeen@tennispark-overdam.nl

 

  

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Overzicht