GBLV voor een schone omgeving van het park!

Gemeentebelangen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk is een nieuwe actie gestart: GBLV voor een schoon LV!

Op vrijdag 5 juni is de omgeving rond Tennispark Overdam aan de beurt ism een delegatie van Scouting Damherten Leidschendam.

Inwoners, leden, omwonenden: iedereen is van harte welkom om op 5 juni, 16.00 uur mee te helpen om afval rond het tennispark, Cartouche en de scouting te verzamelen.
Uiteraard allemaal op 1,5 m van elkaar. Er zijn 35 afvalgrijpers beschikbaar. Er wordt verzameld rond de ingang van Tennispark Overdam.

Een aantal GLBV'ers zijn dit initiatief onlangs gestart. Om de week op vrijdagmiddag verzamelen zij 1,5 uur lang zwerfafval met hulp van instellingen, inwoners en verenigingen.
"Goed voorbeeld, doet goed volgen" en zo vertrokken Bram van Popering, Hans Peter Klazenga en Sanja Duijvestijn gewapend met grijpers en vuilniszakken.

Deze week is de omgeving rond Tennispark Overdam aan de beurt. iedereen is van harte uitgenodigd om mee te helpen. Er zijn al een aantal enthousiaste inwoners die zich hebben aangemeld.

Nieuws Overzicht